წლების განმავლობაში  წარმატებით ვთანამშრომლობთ არაერთ კომპანიასთან, მათ შორის არიან: 

                                  • US Embassy Tbilisi

                                  • British Embassy Tbilisi

                                  • Australian embassy  

                                  • The Embassy of PR of China 

                                  • Embassy of the Kingdom of the Netherlands

                                  • Georgian Government Administration